Jak wygląda wdrożenie Sztucznej Inteligencji w Firmie?

Dowiedz się jak zainstalować SI w firmie, które przetwarza dane na miejscu i nie wysyła ich do firm trzecich.

Marcin Rojek
2 min readMar 15, 2024

Jak wygląda samo uruchomienie SI w firmie? W byteLAKE zainwestowaliśmy w stworzenie własnych produktów, które potrafią pracować z różnymi typami danych (obrazami, wideo, dźwiękami, danymi z czujników, danymi historycznymi, danymi online, itp.) oraz współpracowaliśmy z partnerami, aby zoptymalizować ich działanie na różne platformy sprzętowe. Dzięki temu maksymalnie uprościliśmy wdrożenie SI, które sprowadza się do kilku elementów:

  1. Zebrania danych, czyli informacji potrzebnych do nauczenia produktu byteLAKE, np. działania systemu w celu optymalizacji jego ustawień pod kątem zmniejszenia zużycia energii, nauczenia wykrywania defektów, awarii, itp.
  2. Instalacji komputera z nauczonym AI. Warto podkreślić, że AI od byteLAKE jest w 100% niezależne od rozwiązań firm trzecich, w tym usług chmurowych. Oznacza to, że dane, które nasze AI zbiera, przetwarza oraz informacje, które generuje, są zbierane, przechowywane i przetwarzane tylko i wyłącznie na komputerach instalowanych u naszych klientów. Nasze rozwiązania są także w pełni skalowalne, działając zarówno na mini-komputerach z jednym procesorem, jak i na serwerach oraz klastrach komputerowych. To oznacza, że nasze produkty są dostosowane i zoptymalizowane pod rozwiązania sprzętowe wiodących producentów. W razie potrzeby rozszerzenia systemu o dodatkowe urządzenia, wystarczy dołożyć odpowiedni sprzęt.
  3. Integracji nauczonego AI z procesami w firmie, w tym szkolenie pracowników i nauka obsługi.
Skuteczne wdrożenie SI: Instalacja w firmie z pełną kontrolą nad danymi.

Więcej na ten temat mówiliśmy na jednym ze szkoleń, które udostępniliśmy poniżej:

WARSZTATY ONLINE: Sztuczna Inteligencja w Firmie

Zapraszam też na cykl szkoleń i warsztatów online, które przygotowaliśmy na 2024 rok.

Kwiecień 2024

  • 24. kwiecień 2024, 12:00–13:00, darmowy: Sztuczna inteligencja w firmie: od czego zacząć, jak wygląda wdrożenie, jak policzyć koszt, przykładowe scenariusze.

Dodatkowe informacje: Sztuczna inteligencja w firmie: od czego zacząć, jak wygląda wdrożenie, jak policzyć koszt, przykładowe scenariusze. — AI4MSP

Zapisy: https://forms.microsoft.com/e/RuEAkxiCcE

Maj 2024

  • 22. maj 2024, 13:00–14:30, płatny: Wykorzystanie systemów AI w analizie i zarządzaniu danymi (prezentacja byteLAKE w ramach warsztatów: AI w instytucjach finansowych — praktyczne wykorzystanie w zgodzie z nadchodzącymi regulacjami, organizowanych przez MMC Polska w dniach 21.05–22.05.2024).

Dodatkowe informacje: Kongresy, Gale, Konferencje, Szkolenia Twarde i Miękkie — MMC Polska

Zapisy: https://www.mmcpolska.pl/zapis/ai-w-instytucjach-finansowych-praktyczne-wykorzystanie-w-zgodzie-z-nadchodzacymi-regulacjami

Październik 2024

  • 16. październik 2024, 12:00–13:00, darmowy: Sztuczna inteligencja w przemyśle — od pomysłu do wdrożenia.

Dodatkowe informacje: Sztuczna inteligencja w przemyśle — od pomysłu do wdrożenia — AI4MSP

Zapisy: https://forms.microsoft.com/e/y3y8vTDNFS

  • 30. października 2024, 12:00–13:00, darmowy: Sztuczna Inteligencja w produkcji, motoryzacji, przemyśle papierniczym, chemicznym i energetyce — przykłady wdrożeń.

Dodatkowe informacje: Sztuczna Inteligencja w produkcji, motoryzacji, przemyśle papierniczym, chemicznym i energetyce — przykłady wdrożeń — AI4MSP

Zapisy: https://forms.microsoft.com/e/y5ViMU0cLh

--

--

Marcin Rojek

Co Founder@byteLAKE | Turning Data Into Information for Manufacturing, Automotive, Paper,Chemical,Energy sectors | AI-accelerated CFD | Self-Checkout for Retail