W jednym z moich poprzednich postów (Link: bytelake.com/en/brainello-article-pl) odniosłem się do samego silnika takiego OCR -a. Wszyscy, którzy szukają narzędzi do automatyzacji pracy związanej z przetwarzaniem dokumentów (zwłaszcza faktur) na pewno docenią możliwości oferowane przez brainello od byteLAKE. Brainello to OCR do Faktur: szybki, by działać nie wymaga tworzenia szablonów i dodatkowo ciągle się ulepsza.

brainello: inteligentny OCR do faktur

W tym poście dodam kilka słów na temat przykładowej integracji brainello w firmie. Otóż jest ona wyjątkowo prosta. brainello to silnik. System zewnętrzny (workflow, ERP etc.) przekazuje do niego kolejne faktury i jako wynik otrzymuje listę w postaci XML-a, pliku tekstowego, … — wspieramy wszelkie możliwe kombinacje formatów.

Lista wynikowa zawiera:

 • wartość pola (wstępnie zwalidowaną oraz sformatowaną np. daty wg jednego formatu)
 • tzw. pewność, czyli % określający jak bardzo brainello jest przekonane, że dana wartość została odczytana bezbłędnie
 • współrzędne odczytanego pola, które można wykorzystać do wycięcia i późniejszej wizualizacji fragmentu dokumentu.

Ale wracając, jak może wyglądać przykładowa integracja brainello? Otóż może ona wyglądać następująco:

 1. Układamy stos faktur na skanerze. Względnie otrzymujemy skany lub e-faktury poprzez e-mail bądź inne systemy komunikacyjne.
 2. Skany lądują w wyznaczonych miejscach.
 3. System zewnętrzny zaciąga skany i np. przy pomocy brainello rozdziela je na spółki zależne.
 4. W kolejnym kroku system stopniowo przekazuje kolejne faktury do brainello a brainello z kolei odczytuje pola z faktur i wypełnia dane w systemie.
 5. Ponieważ aktualne technologie oparte na uczeniu maszynowym oscylują na dokładności gdzieś ok. 95%, pojawia się operator, który “na szybko” weryfikuje wyniki zwrócone przez brainello.
 6. “na szybko” oznacza, że przecież pola są już wstępnie wypełnione, a więc nie trzeba ich przepisywać. Dodatkowo brainello może oznaczyć poszczególne pola kolorami np. zielone — pole najpewniej odczytane prawidłowo; żółte — pole wymagające uwagi. Obok pola żółtego brainello może wyświetlić odpowiedni fragment dokumentu co oczywiście znacznie ułatwi weryfikację.
 7. brainello oczywiście przeanalizuje zachowanie operatora i wykorzysta tą wiedzę by ulepszyć swoje decyzje w przyszłości.
 8. Następnie tak “przepisany” i zatwierdzony dokument trafia dalej do workflow.

Najważniejsze jest to, że przy takiej integracji brainello praktycznie jest niezauważalne. Działa w tle jak tajny agent, którego jedynym zadaniem jest eliminowanie żmudnych i nudnych prac oraz… robić to coraz lepiej i lepiej.

Przykładową integrację obrazuje poniższy film.

Zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.byteLAKE.com lub bezpośrednio na adres: brainello@byteLAKE.com jeśli masz jakieś pytania lub chcesz zobaczyć brainello w akcji.

Dodatkowe informacje: https://www.wroclaw.pl/biznes/brainello-ocr-do-faktur-bytelake

Skontaktuj się z nami by przetestować brainello:

 • e-mail: brainello@byteLAKE.com
 • telefon: +48 508 091 885

Co Founder @ byteLAKE | AI & HPC | AI-accelerated CFD, AI for Industry 4.0, Manufacturing, Paper Mills, Restaurants, Document Processing etc.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store