Sztuczna inteligencja (SI, AI) — siła napędowa Przemysłu 4.0

Marcin Rojek
6 min readMay 4, 2021

Międzynarodowe Towarzystwo Automatyki szacuje, że prawie każda fabryka traci co najmniej 5% produkcji z powodu przestojów. Wiele może stracić nawet 20%. Straty z powodu przestojów dla branży przetwórczej (globalnie) szacuje się na 20 miliardów dolarów.

Średni koszt nieplanowanych przestojów dla przemysłu papierniczego wynosi 220 000 USD dziennie (International Journal of Strategic Engineering Asset Management).

Koszty inspekcji jakościowej rosną a jednocześnie wiele branż boryka się z ograniczonym dostępem do wykwalifikowanego personelu. Niska jakość produktów i ograniczony monitoring procesów wytwórczych negatywnie wpływają na zadowolenie klientów, reputację firmy itp. Słabe liczenie produktów oznacza straty (gratisy = dajemy zbyt wiele) lub rozczarowanych klientów (wysłaliśmy zbyt mało). Powolne procesy monitoringu na liniach produkcyjnych to stracone szanse (=zmarnowane zasoby, robimy coś zbyt długo) i spowolnione dotarcie do rynku (=wydłużona produkcja).

SI pomaga uniknąć strat w różnych branżach

Wszystkie branże generują dane, a coraz więcej z nich gromadzi je. Jednakże same dane bez analizy są bezużyteczne — dane to nie złoto a koszt (=pamięci masowej). Dlatego brak analizy danych historycznych oznacza: nie wiemy, czego nie wiemy. Zatem analiza danych pomaga nam zrozumieć takie rzeczy jak: Dlaczego coś się dzieje? Co się prawdopodobnie wydarzy? Jakie są trendy?

Jest jeszcze inny aspekt analizy danych o nazwie: automatyzacja. Automatyzacja pomaga nam przyspieszyć analizę danych np. z czujników IoT, opartą na przetwarzaniu dokumentów i pozyskiwania z nich danych (np. z faktur, umów) itp.

Jeśli chodzi o analizę danych to jednym z typowych pytań, które często sobie stawiamy jest: czy możemy wykorzystać dane historyczne do podejmowania lepszych decyzji? Odpowiedź brzmi: tak, jest to możliwe, a wykorzystanie sztucznej inteligencji jest jednym ze sposobów, aby to osiągnąć.

Analiza danych dla Przemysłu 4.0

Mając na uwadze tego typu zagadnienia, podjęliśmy strategiczną decyzję w byteLAKE o nawiązaniu współpracy z liderami wielu branż oraz utalentowanymi naukowcami, aby dokonać połączenia ludzkiej wiedzy, wiedzy branżowej i know-how z najlepszymi algorytmami i technologiami sztucznej inteligencji. Rezultatem tej współpracy jest nasz produkt o nazwie: Cognitive Services.

Usługi poznawcze byteLAKE

Cognitive Services od byteLAKE to połączenie ludzkiej wiedzy, wiedzy branżowej i know-how z najlepszymi algorytmami i technologiami sztucznej inteligencji.

Cognitive Services od byteLAKE (Sztuczna Inteligencja dla przemysłu 4.0)

Jest to kolekcja modeli sztucznej inteligencji (SI, AI) zaprojektowanych w celu zaspokojenia potrzeb Przemysłu 4.0. Każdy model AI został zaprojektowany i wytrenowany tak, aby dostarczyć maksymalną jakość dla konkretnych zadań przemysłowych.

Cognitive Services koncentrują się przede wszystkim na następujących dwóch obszarach:

 • Inspekcja wizualna wspomagana przez SI w celu automatyzacji
  i zapewnienia wydajnego monitoringu jakości produktów i monitorowania procesów. W tym analizy ilościowej.
 • Oparte na sztucznej inteligencji analizy danych Big Data / IoT w celu znalezienia trendów, przewidywania awarii, udzielenia odpowiedzi na pytania jak np. dlaczego coś się dzieje, co prawdopodobnie się stanie i znalezienie znaczenia oraz zależności dla danych pochodzących z wielu źródeł.

Więcej informacji: https://www.bytelake.com/pl/przemysl-4-0-rozwiazania-ai/.

Mając na uwadze potrzeby różnych branż, stworzyliśmy także kilka dedykowanych wersji produktu Cognitive Services:

Produkt Cognitive Services zawiera w sobie także moduł o nazwie brainello, który przy pomocy SI odczytuje dane tekstowe (faktury, kody QR/kreskowe, etykiety, naklejki etc.). Dodatkowo brainello ciągle się doucza i nie wymaga szablonów by poprawnie działać..

Produkt uzupełnia pakiet CFD Suite, czyli zbiór innowacyjnych modeli AI do przyspieszania symulacji dynamiki płynów i gazów (CFD) np. związanych z mieszaniem związków chemicznych, dobieraniem do tego odpowiednich zbiorników, badaniem rozchodzenia się ciepła etc. Więcej: https://www.bytelake.com/en/CFDSuite

Kompleksowa oferta dla przemysłu, byteLAKE jako dostawca wszelkich komponentów

Cognitive Services zostały zaprojektowane tak aby bezproblemowo działać z większością dostępnych komponentów sprzętowych, w tym kamer i sprzętowych jednostek komputerowych (tj. komputerów stacjonarnych). Produkt jest również dostępny jako kompletne, kompleksowe rozwiązanie, gotowe do integracji z dowolnym oprogramowaniem dla fabryk. Typowe wdrożenie jest pokazane na rysunku poniżej.

byteLAKE’s Cognitive Services end-to-end

Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej: mrojek@byteLAKE.com lub CognitiveServices@byteLAKE.com.

Przykładowe wdrożenie: inteligentne kamery monitorujące produkcję papieru i pomagające uniknąć nieplanowanych przestojów. Opis studium przypadku jest dostępny pod linkami: link 1 i link 2 (j. angielski).

Cognitive Services od byteLAKE, studium przypadku, wdrożenie w papierni
Cognitive Services od byteLAKE, studium przypadku, wdrożenie w papierni

Zarówno ludzie, jak i maszyny popełniają błędy. W związku z tym Cognitive Services zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie wykorzystać to, co najlepsze z obu światów.

Poniżej link do materiału wideo (j. angielski), gdzie opowiadamy o wdrożeniach rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji jakich dokonujemy w tym przypadku razem z partnerem, firmą Lenovo, w różnych branżach.

https://youtu.be/skM77hdPCjw

Dodatkowe informacje na temat produktu:

· Link do nagrania: https://youtu.be/skM77hdPCjw

· Skontaktuj się z nami: CognitiveServices@byteLAKE.com

· Cognitive Services (AI dla Przemysłu 4.0): www.byteLAKE.com/en/CognitiveServices lub www.bytelake.com/pl/przemysl-4-0-rozwiazania-ai/

· Seria postów na blogu: AI dla Przemysłu 4.0: www.byteLAKE.com/en/CognitiveServices-toc

Podsumowanie

 • Cognitive Services automatyzują inspekcję wizualną i przetwarzanie dużych zbiorów danych w różnych branżach. Każdy model AI został zaprojektowany i wytrenowany tak, aby dostarczyć maksymalną jakość dla konkretnych zadań przemysłowych.
 • Produkt można w łatwy sposób dostosować do wielu zadań związanych z inspekcją wizualną / automatyzacją monitorowania jakości, liczeniem produktów, rozpoznawaniem obiektów i analizą danych historycznych w celu znalezienia ukrytych odpowiedzi w danych (tj. trendów, informacji o tym, dlaczego coś się stało lub co prawdopodobnie się wydarzy i kiedy).
 • byteLAKE stale dodaje nowe modele do kolekcji, co zwiększa liczbę scenariuszy, które mogą być obsługiwane bez konieczności dostosowywania produktu. W tym celu byteLAKE współpracuje z rosnącą liczbą liderów w branży produkcyjnej.
 • Usługi Cognitive Services to dodatek do istniejących narzędzi/oprogramowania w fabrykach, a ich integracja jest prostym procesem (zgodność z wieloma standardami obecnymi na rynku).
 • byteLAKE dostarcza rozwiązanie całościowo: czujniki / kamery, urządzenia brzegowe, serwery, narzędzia do pozyskiwania/przetwarzania danych, wdrożenie rozwiązania, obsługa powdrożeniowa itp.
 • Usługa dostępna na całym świecie dzięki rozwijającej się sieci integratorów.
 • Rozwiązanie zostało zoptymalizowane pod kątem technologii firmy Intel (OpenVINO), zapewniając kompatybilność i maksymalną wydajność w różnych konfiguracjach sprzętowych.

Więcej o byteLAKE

byteLAKE to firma wykorzystująca sztuczną inteligencję (SI) przy tworzeniu innowacyjnego oprogramowania dla przedsiębiorstw. Firma oferuje zarówno produkty, jak i usługi, dzięki którym możliwe jest zautomatyzowanie wielu procesów m.in. związanych ze zliczaniem i analizą jakościową zarówno produktów jak i procesów produkcyjnych a także analityką danych historycznych (Big Data, sensory IoT etc.) czy przetwarzaniem dokumentów (np. wyciąganie danych z faktur bez konieczności tworzenia szablonów). CFD Suite, kolejny produkt firmy, wykorzystuje SI do znacznego skrócenia czasu symulacji związanych z dynamiką płynów i gazów (np. mieszanie związków chemicznych). Dowiedz się więcej o produktach i usługach byteLAKE odwiedzając nasze strony byteLAKE.com i byteLAKE.pl.

--

--

Marcin Rojek

Co Founder@byteLAKE | Turning Data Into Information for Manufacturing, Automotive, Paper,Chemical,Energy sectors | AI-accelerated CFD | Self-Checkout for Retail