Sztuczna Inteligencja to już nie tylko modne hasło. W wielu branżach przemysłu zadomowiła się na dobre.

Sztuczna Inteligencja w Przemyśle: Od Haseł do Realnych Zastosowań

Marcin Rojek
12 min readFeb 1, 2024

Sztuczna inteligencja (SI; ang. AI, Artificial Intelligence) to zbiór technologii, które umożliwiają maszynom wykonywanie zadań, które zwykle wymagają ludzkiej inteligencji. Innymi słowy, SI to zaawansowane narzędzia technologiczne, które (upraszczając) mają zdolność myślenia, uczenia się, podejmowania decyzji i docelowo mają nam pomagać w codziennym życiu i pracy.

Sztuczna inteligencja wdziera się coraz bardziej do naszego życia codziennego, nie tylko w postaci abstrakcyjnych pojęć, ale również konkretnych zastosowań. W naszych domach, urządzenia takie jak telefony, telewizory czy odbiorniki radiowe wykorzystują SI nie tylko do doboru muzyki czy programów, ale także do precyzyjnego dostosowywania dźwięku i obrazu, by jak najlepiej odpowiadały naszym oczekiwaniom. W samochodach, interakcja głosowa z SI umożliwia wykonanie połączenia telefonicznego, napisanie wiadomości SMS, a nawet dba o bezpieczeństwo naszych głośników poprzez kontrolę basów.

Skoro mowa o samochodach, to warto wspomnieć, że SI znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Przyczynia się do poprawy komfortu, bezpieczeństwa i efektywności w użytkowaniu samochodów. Oto kilka przykładów:

 • Systemy asystujące kierowcę: sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do rozwijania zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę, takich jak systemy rozpoznawania znaków drogowych, ostrzegania o kolizji, asystentów parkowania, systemy monitorowania martwego pola czy adaptacyjne tempomaty.
 • Systemy monitorowania kierowcy: za pomocą kamer i algorytmów SI samochody mogą monitorować zachowanie kierowcy, rejestrując zmęczenie lub brak skupienia, co może pomóc w zapobieganiu wypadkom.
 • Adaptacyjne systemy oświetlenia: systemy oświetlenia wykorzystują SI do analizowania warunków drogowych oraz ruchu, dostosowując kierunek i intensywność świateł, aby zapewnić optymalną widoczność i bezpieczeństwo.
 • Systemy wykrywania kolizji: algorytmy SI są wykorzystywane w systemach wykrywania kolizji, które mogą automatycznie uruchomić hamulce w przypadku wykrycia zagrożenia zderzenia, pomagając uniknąć wypadków lub zmniejszyć ich skutki.

Produkcja

Produkcja to kolejna ogromna przestrzeń gdzie systemy oparte na sztucznej inteligencji (SI) znajdują szerokie zastosowanie, przyczyniając się do optymalizacji procesów, zwiększenia wydajności oraz poprawy jakości produktów. Oto kilka przykładów:

 • Procesy kontrolne i inspekcyjne: systemy wizyjne oparte na SI są wykorzystywane do monitorowania linii produkcyjnych i automatycznego wykrywania wad w produktach. Za pomocą zaawansowanych algorytmów analizujących obrazy, systemy te mogą identyfikować nawet najmniejsze defekty i eliminować produkty niezgodne z normami jakości.
 • Prognozowanie awarii maszyn: algorytmy SI mogą analizować dane z czujników maszynowych, identyfikować wzorce w ich działaniu i przewidywać potencjalne awarie lub potrzebę konserwacji. Dzięki temu możliwe jest planowanie napraw zapobiegawczych, minimalizacja przestojów i zwiększenie niezawodności urządzeń.
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych: sztuczna inteligencja może analizować dane dotyczące wydajności, zużycia energii, czasów cyklu produkcyjnego i innych parametrów, aby identyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia. Na podstawie tych analiz można podejmować decyzje dotyczące optymalizacji procesów i zmniejszania kosztów produkcji.
 • Planowanie produkcji i zarządzanie zapasami: systemy SI mogą analizować dane dotyczące zamówień, prognoz popytu, dostępności surowców i innych czynników, aby wspomagać procesy planowania produkcji i zarządzania zapasami. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie nadmiaru zapasów, redukcja kosztów magazynowania i optymalne wykorzystanie zasobów.
 • Personalizacja produkcji: algorytmy SI mogą analizować dane dotyczące preferencji klientów, trendów rynkowych i historii zakupów, aby dostosowywać ofertę produkcyjną do indywidualnych potrzeb i preferencji. Dzięki temu produkcja staje się bardziej elastyczna i konkurencyjna na rynku.

Prace Biurowe

Oczywiście, jeśli chodzi o zastosowania sztucznej inteligencji (SI), to także odgrywa ona istotną rolę we wspieraniu prac biurowych. Oto kilka przykładów:

 • Automatyzacja procesów dokumentacyjnych: systemy SI mogą być wykorzystywane do automatyzacji przetwarzania dokumentów, takich jak faktury, umowy, czy raporty. Za pomocą zaawansowanych algorytmów rozpoznawania tekstu (OCR) i przetwarzania języka naturalnego (NLP), systemy te potrafią rozpoznawać, analizować i klasyfikować dokumenty, co znacznie przyspiesza pracę biurową.
 • Obsługa klienta i komunikacja: sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do obsługi klienta poprzez chatboty oraz systemy automatycznej odpowiedzi na maile. Za pomocą SI można analizować treści komunikatów od klientów, odpowiadać na ich zapytania, udzielać informacji oraz kierować je do odpowiednich działów w firmie.
 • Analiza danych i raportowanie: systemy SI mogą analizować ogromne ilości danych zgromadzonych w bazach danych, arkuszach kalkulacyjnych czy systemach zarządzania relacjami z klientami (CRM). Dzięki temu możliwe jest generowanie raportów, prognozowanie trendów, identyfikowanie wzorców oraz podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie danych.
 • Optymalizacja procesów administracyjnych: sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do optymalizacji procesów administracyjnych, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie zadań czy kontrola wydatków. Systemy SI mogą analizować dane personalne pracowników, harmonogramy pracy oraz budżety firmy, co przekłada się na efektywniejsze zarządzanie zasobami.
 • Cyfryzacja dokumentów i archiwizacja: za pomocą algorytmów SI możliwe jest przetwarzanie dokumentów w formie papierowej na postać cyfrową oraz ich archiwizacja w systemach zarządzania dokumentacją. Systemy te potrafią automatycznie analizować, klasyfikować i przechowywać dokumenty w sposób zorganizowany i bezpieczny.

Wiele z tych systemów jest już dostępnych na rynku i w wielu przypadkach bardzo dobrze się sprawdzają. Sztuczna inteligencja (SI) znacząco przyczynia się do automatyzacji procesów, poprawy efektywności oraz usprawnienia pracy biurowej. Dzięki zaawansowanym algorytmom i technologiom SI, wiele firm odnotowuje znaczne korzyści w postaci skrócenia czasu potrzebnego na wykonywanie rutynowych zadań, poprawy jakości obsługi klienta oraz optymalizacji procesów administracyjnych.

Jednakże istnieją scenariusze, w których SI wymaga jeszcze dopracowania, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę zadania najbardziej złożone, bogate w ludzką kreatywność i charakteryzujące się bardzo małą powtarzalnością. W takich przypadkach konieczne jest dalsze doskonalenie algorytmów oraz integracja różnych technologii SI, aby sprostać wymaganiom i wyzwaniom stawianym przez bardziej złożone zadania.

Niemniej jednak, stosowanie sztucznej inteligencji przynosi wiele korzyści. Poza automatyzacją procesów, SI może wspomagać decyzje biznesowe poprzez analizę danych, przewidywanie trendów rynkowych oraz optymalizację operacji firmy. Dzięki SI możliwe jest także usprawnienie obsługi klienta, poprawa jakości produktów oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Ogólnie rzecz biorąc, sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej integralną częścią świata biznesu, przyczyniając się do transformacji procesów, innowacji oraz rozwoju przedsiębiorstw w różnych branżach i sektorach. Istniejące wyzwania są nieuniknione, ale z odpowiednim podejściem i zaangażowaniem, korzyści płynące z wykorzystania SI przewyższają potencjalne trudności.

Przykłady praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji można mnożyć, a praktycznie gdzie byśmy się nie ruszyli i w którą gałąź przemysłu nie zanurkowali, często w mniejszym lub większym stopniu narzędzia tam stosowane wykorzystują algorytmy oparte na sztucznej inteligencji (SI). Odgrywają one istotną rolę w wielu dziedzinach życia, włącznie z produkcją, obszarami biurowymi oraz w życiu codziennym.

W przemyśle, systemy SI są wykorzystywane do automatyzacji procesów, monitorowania jakości, optymalizacji zużycia energii, oraz przewidywania awarii maszyn. W produkcji, AI może analizować dane z czujników, monitorować parametry produkcji oraz optymalizować procesy, co przekłada się na zwiększenie efektywności i zmniejszenie kosztów operacyjnych.

W obszarze back office, sztuczna inteligencja wspomaga pracę z dokumentami, analizuje dane, oraz pomaga w zarządzaniu komunikacją firmową. Przykładowo, systemy SI potrafią automatycznie przetwarzać dokumenty, analizować treści e-maili, oraz wspomagać pracowników w dobieraniu odpowiednich dokumentów do odpowiedzi.

Wdrożenie SI w Firmie — przykładowy scenariusz

Jak więc można zacząć korzystać z SI w przedsiębiorstwie? Najczęstszym podejściem, jest rozbicie całego przedsięwzięcia na wiele etapów. Każdy z nich, wymaga zrozumienia dostępnych narzędzi oraz określenia celów biznesowych. Przykłady praktycznych zastosowań oraz udział w webinarach czy prezentacjach pomagają zorientować się w dostępnych możliwościach.

Następnie, konieczne jest doprecyzowanie wymagań oraz określenie zakresu działań narzędzi opartych na SI. W tym celu konieczna jest współpraca między ekspertami od SI, a osobami odpowiedzialnymi za procesy w firmie. Rozmowy te pozwalają na dopasowanie narzędzi do konkretnych potrzeb oraz uniknięcie mikrooptymaliacji.

Po określeniu ogólnego zakresu, przystępujemy do wdrażania konkretnych rozwiązań. Najlepiej bazować na produktach gotowych, które potrafią działać i uczyć się na podstawie różnorodnych danych. Dzięki temu możemy skupić się na nauczeniu SI tego, co ma robić, co znacząco przyspiesza proces samego wdrożenia i zmniejsza jego koszt. Unikamy w ten sposób konieczności budowania samego SI (algorytmów, ich optymalizacji, dostosowywania do architektur sprzętowych, dobierania sprzętu, wieloletnich testów, kalibracji, badań naukowych, transformacji modeli matematycznych na algorytmy, etc.).

Należy jednak pamiętać, że wdrażanie SI to proces wymagający cierpliwości. Istnieją sytuacje, w których nawet najlepiej zaprojektowany system SI może napotkać trudności, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych procesów produkcyjnych. Dlatego warto postępować stopniowo, eksperymentując i dostosowując narzędzia do konkretnych potrzeb i warunków. W rezultacie, sztuczna inteligencja staje się nie tylko narzędziem, które odciąża pracowników, ale także współpracownikiem, który wzbogaca procesy i przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Przykładowy proces wdrożenia rozwiązania opartego na SI zobrazowałem na powyższym obrazku. Jak wszystko w życiu, zaczynamy od pomysłu, który prowadzi nas do zebrania pierwszych danych. Jeśli SI ma np. monitorować jakość produktu, to takimi danymi mogą być zdjęcia wad, nagrania dźwiękowe lub pomiary z czujników. Dane mogą zostać uzupełnione przez wiedzę ekspertów zebraną w formie baz danych, notatek, tabel, itp.

Praca z danymi, to często najbardziej pracochłonny etap i kluczowy dla jakości całego systemu. Ogromną rolę w sprawnym jego przeprowadzeniu odgrywa doświadczenie firmy realizującej wdrożenie SI. Praca z danymi to de facto praca z ekspertami z różnych branż, wypadkowa umiejętności związanych z przetwarzaniem danych, zacięcia i umiejętności matematycznych i przede wszystkim zdolności komunikacyjnych.

Często na tym etapie zaangażowany jest cały zespół ludzi posiadających różnorakie doświadczenia i umiejętności: od analityków biznesowych, przez programistów, matematyków, ekspertów od sprzętu a na ludziach znających daną domenę biznesową, środowisko produkcyjne czy procesy skończywszy.

Uczenie i kalibracja to już praca z wynikami generowanymi przez SI. Warto podkreślić, że aby proces ten przebiegał sprawnie i był optymalny kosztowo, warto budować rozwiązania w oparciu o gotowe produkty. Dlatego też jako firma byteLAKE zainwestowaliśmy w stworzenie produktów, które łatwo można dostosować do wielu scenariuszy spotykanych w środowiskach produkcyjnych i biurowych. Dzięki temu, z kosztów wdrożenia SI w firmie odpadają nam składowe związane z tzw. ‘tworzeniem rozwiązań pod klucz’. Dodatkowo, jako byteLAKE bierzemy odpowiedzialność za jakość i wydajność naszych rozwiązań. Kolejny etap to integracja, czyli tzw. ‘wpięcie’ SI w procesy firmowe np. integracja modułów SI z systemami typu MES, pulpitami sterującymi itp.

Przykładowa konfiguracja całego rozwiązania SI może wyglądać następująco:

Po lewej stronie mamy zestaw sensorów, które na bieżąco pobierają dane z produkcji. Następnie, te dane są analizowane w czasie rzeczywistym przez algorytmy SI na lokalnym komputerze.

Warto zauważyć, że rozwiązania SI od byteLAKE są zaprojektowane w technologii Edge AI. Oznacza to, że wszystkie operacje — od pobierania danych, poprzez ich analizę przez SI, aż po generowanie wyników — odbywają się lokalnie na komputerze zainstalowanym w fabryce.

Rozwiązanie SI od byteLAKE nie wymaga dostępu do Internetu, ani nie jest zależne od żadnych rozwiązań chmurowych. Istnieje jednak możliwość podłączenia go do chmury w celu np. archiwizowania wyników. Możliwe jest również lokalne archiwizowanie danych na innych, zainstalowanych w firmie komputerach.

Innymi słowy, SI od byteLAKE działa ‘na miejscu’, na komputerze, na którym jest zainstalowany. Po prawej stronie można zobaczyć przykładową integrację z pulpitem operatora fabryki, gdzie wyniki generowane przez SI są wizualizowane.

Kontakt

Uff, dotarliśmy do końca. Za to serdecznie Ci dziękuję, drogi czytelniku. Mam nadzieję, że powyższy tekst nie tylko zainspirował Cię do poszukiwania obszarów, gdzie sztuczna inteligencja może się przydać w Twojej firmie, ale także wyjaśnił kwestie związane z jej uruchomieniem i wdrożeniem. Gdyby jednak pojawiły się jakiekolwiek pytania, zachęcam do bezpośredniego kontaktu ze mną lub z moim wspólnikiem:

 • Marcin Rojek, mrojek@byteLAKE.com, +48508091885
 • Mariusz Kolanko, mkolanko@byteLAKE.com, +48505322282

Zachęcam jeszcze do obejrzenia kilka materiałów, w których prezentujemy przykładowe wdrożenia:

https://youtu.be/xzr0AqlZh4E?si=g0qs5naguPrPexhW
https://youtu.be/K4bN2AEuQkI?si=3Gytu-2zkH-yX5Ok

Kilka słów po angielsku:

https://youtu.be/qBta0IMLedo?si=0sNrTzsnSIkAlOrX

Ostatnią częścią jest prezentacja przykładowego zespołu, z którym wspólnie realizujemy większe wdrożenia. Często zdarza się, że wdrożenie sztucznej inteligencji w firmie wymaga doboru odpowiednich czujników, zoptymalizowania procesu produkcyjnego, przearanżowania architektury sprzętowej, czy też doboru komponentów związanych z automatyką. Jako byteLAKE.com dążymy do doskonałości w tworzeniu produktów opartych na sztucznej inteligencji. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty optymalnie przetwarzały dane i przekształcały je w kluczowe informacje. Natomiast jeśli chodzi o dystrybucję sprzętu, wiedzę na temat procesów produkcyjnych, instalację czujników itp., tutaj polegamy na naszych sprawdzonych i zaufanych partnerach. Niektórzy z nich prezentują się razem z nami na poniższym wideo.

https://youtu.be/ezS3BmAD2rI?si=aT6Q38guAQPA4pcq

Poznaj byteLAKE

Rozwiązania Oparte na Sztucznej Inteligencji dla Przemysłu (SI; ang. AI, Artificial Intelligence) | Monitorowanie Jakości | Analityka Danych z Czujników | Wykrywanie Usterek | Optymalizacja Symulacji CFD | AI dla Kas Samoobsługowych | Rozpoznawanie Produktów | byteLAKE.com (EN) | byteLAKE.pl (PL)

Poznaj byteLAKE: Tworzymy innowacyjne rozwiązania oparte na Sztucznej Inteligencji dla różnorodnych sektorów przemysłu. Nasza pasja polega na wykorzystaniu potencjału potężnej SI/AI do przekształcania danych w wartościowe informacje. Nasze obszary działania obejmują szeroki wachlarz branż: od przemysłu produkcyjnego, poprzez motoryzację, przemysł papierniczy, chemiczny, energetykę, aż po sektor restauracyjny. Dzięki naszemu zestawowi narzędzi CFD Suite, przyspieszamy symulacje związane z obliczeniową mechaniką płynów (CFD; ang. Computational Fluid Dynamics), co pozwala skrócić czas potrzebny na ich wykonanie. Efektem tego jest oszczędność kosztów oraz umożliwienie szybkiego podejmowania kluczowych decyzji. Nasze Cognitive Services to produkt, który usprawnia procesy produkcyjne. Dzięki automatycznej inspekcji wizualnej, ocenie jakości silników opartej na analizie dźwięków oraz monitorowaniu linii mokrej w przemyśle papierniczym, otwieramy przed Tobą szereg nowych możliwości. Cognitive Services obejmują także zaawansowany moduł do analityki danych z czujników (IoT), stanowiący fundament dla systemów Predictive Maintenance, umożliwiających uniknięcie awarii, wykrycie potencjalnych ryzyk oraz generowanie alarmów, by zoptymalizować działanie złożonych infrastruktur. W branży restauracyjnej i detalicznej efektywnie rozpoznajemy produkty i umożliwiamy tworzenie kas samoobsługowych, dzięki czemu eliminujemy kolejki i zwiększamy satysfakcję klientów. Co więcej, tworzymy również oprogramowanie na zamówienie gdzie korzystając z algorytmów SI/AI, pomagamy dokładnie przeanalizować obrazy, filmy, dźwięki oraz dane z czujników. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej www.byteLAKE.pl. Jeśli preferujesz język angielski, zachęcamy do odwiedzenia wersji anglojęzycznej pod adresem www.byteLAKE.com.

Tworzymy innowacyjne rozwiązania oparte na Sztucznej Inteligencji dla różnorodnych sektorów przemysłu (SI; ang. AI, Artificial Intelligence). W byteLAKE korzystamy z najnowocześniejszych technologii do automatyzacji kontroli jakości oraz analityki danych, dostosowanych do sektorów produkcji, motoryzacji, papierniczego, chemicznego oraz energetycznego. Dodatkowo, w branży restauracyjnej i detalicznej, skutecznie rozpoznajemy produkty oraz umożliwiamy tworzenie kas samoobsługowych.

Nasze produkty:

byteLAKE’s CFD Suite wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby przyspieszyć symulacje z zakresu obliczeniowej mechaniki płynów (CFD; ang. Computational Fluid Dynamics), co pozwala na skrócenie czasu potrzebnego do ich przeprowadzenia. Dzięki temu uzyskujemy oszczędności kosztów oraz umożliwiamy szybkie podejmowanie kluczowych decyzji. Więcej informacji na stronie: www.byteLAKE.com/en/CFDSuite (strona w języku angielskim).

byteLAKE’s Cognitive Services: Wykorzystaj pełny potencjał Przemysłu 4.0 dzięki naszemu kompleksowemu zestawowi rozwiązań opartych na SI.

Przemysł Produkcyjny: Wykorzystaj analizę obrazów do precyzyjnej kontroli wizualnej procesów, części, komponentów i produktów, zapewniając doskonałą kontrolę jakości i minimalizując błędy. Dowiedz się więcej na stronie www.byteLAKE.com/pl/produkcja.

Przemysł Motoryzacyjny: Wykorzystaj analizę dźwięku do oceny i analizy jakości silników samochodowych, umożliwiając proaktywną inspekcję jakości i zapobiegając potencjalnym problemom. Odkryj więcej na stronie www.byteLAKE.com/pl/samochodowy.

Przemysł Papierniczy: Wykorzystaj zaawansowane kamery do ciągłego monitorowania procesu produkcji papieru, dokładnie wykrywając i analizując linię mokrą. Optymalizuj produkcję, zmniejszaj odpady i zwiększaj efektywność. Dowiedz się więcej na stronie: www.byteLAKE.com/pl/papierniczy.

Analityka Danych: Wykorzystaj nasz moduł SI do analityki danych z czujników (IoT), stanowiący fundament dla systemów Predictive Maintenance, umożliwiających uniknięcie awarii, wykrycie potencjalnych ryzyk oraz generowanie alarmów, by zoptymalizować działanie złożonych infrastruktur. Przekształć dane z różnych źródeł (czujniki IoT, dokumenty, prognozy pogody online itp.) w wartościowe informacje, umożliwiające podejmowanie lepszych decyzji. Dowiedz się więcej na stronie: www.byteLAKE.com/pl/AnalitykaDanych.

Restauracje / Detal: Uprość i przyspiesz proces płatności dzięki naszemu rozwiązaniu dla kas samoobsługowych. Nasz moduł SI jest w stanie rozpoznać posiłki i produkty spożywcze, przesyłając listę bezpośrednio do kasy. Skróć kolejki i czas oczekiwania, zwiększając satysfakcję klientów. Dowiedz się więcej na stronie: www.byteLAKE.com/pl/SI-dla-Restauracji.

Poznaj wszystkie możliwości, jakie oferują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Więcej informacji o Cognitive Services od byteLAKE znajdziesz na stronie: www.byteLAKE.com/pl/CognitiveServices.

Oprogramowanie SI na Zamówienie: Wybierz spośród szerokiej gamy naszych usług.
Warsztaty AI: inspirujące sesje wraz z omówieniem najnowszych wdrożeń i dostępnych rozwiązań AI.
Edge AI: analiza obrazów, filmów, dźwięków i danych z czujników w czasie rzeczywistym.
Automatyzacja Kognitywna: automatyzacja złożonych zadań za pomocą robotów oprogramowania.
HPC: optymalizacja algorytmów dla różnych architektur CPU, GPU i FPGA.

Inkubacja: Odkryj nasze innowacyjne produkty, takie jak brainello, oprogramowanie do przetwarzania dokumentów oparte na SI, działające bez szablonów, oraz Ewa Guard, SI dla Dronów umożliwiający analizę wizualną obszarów o dużym zasięgu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej: www.byteLAKE.pl. Jeśli preferujesz język angielski, zachęcamy do odwiedzenia wersji anglojęzycznej pod adresem: www.byteLAKE.com.

--

--

Marcin Rojek

Co Founder@byteLAKE | Turning Data Into Information for Manufacturing, Automotive, Paper,Chemical,Energy sectors | AI-accelerated CFD | Self-Checkout for Retail