Sztuczna Inteligencja w Polsce

Technologię opartą na sztucznej inteligencji stosuje w Polsce 34 proc. firm, w Europie używa jej cztery na dziesięć przedsiębiorstw — wynika z sondażu zleconego przez Komisję Europejską, podaje portal sztucznainteligencja.org.pl.

W Polsce rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji projektuje i wdraża wrocławska firma byteLAKE. Współpracują m.in. z fabrykami, którym pomagają zbudować inteligentne systemy wizyjne. Systemy takie służą przede wszystkim do automatyzacji i zwiększenia skuteczności w procesach kontroli jakości. Kamer wzbogacone o mechanizmy sztucznej inteligencji “obserwują” co dzieje się na liniach produkcyjnych bądź na terenach gdzie realizowane są prace przedsiębiorstwa. Zebrane dane są analizowane i na tej podstawie system informuje załogę o wykrytych nieprawidłowościach (np. defekt w produkcie, plama na taśmie, wystąpienie zjawiska zagrażającego zdrowiu) czy też czuwa nad prawidłową pracą urządzeń.

Inny przykład polskiego wdrożenia od byteLAKE to automatyzacja przetwarzania dokumentów. Projekt brainello to inteligentny OCR do faktur. brainello potrafi wyciągać dane z dokumentów bez konieczności tworzenia szablonów, co znacznie ułatwia i skraca proces wprowadzania danych do systemów typu ERP czy workflow. Warto wspomnieć, że brainello zostało tak zaprojektowane, aby można było jego silnik przeuczyć do innych podobnych zadań jak np. analiza umów leasingowych, wniosków związanych z restrukturyzacją kredytów etc.

Poza tym byteLAKE współpracuje także m.in. z branżami medyczną, logistyczną i szeroko rozumianym przemysłem 4.0, gdzie sztuczna inteligencja wykorzystywana jest nie tylko do analizy obrazów/wideo czy dokumentów ale i także dźwięków czy danych z czujników (IoT/ Internet Rzeczy).

Naukowcy z byteLAKE są bardzo często autorami nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań, które znacznie wybiegają poza możliwości oferowane przez gotowe komponenty dostępne na rynku. Dlatego też firma kładzie silny nacisk na współpracę z międzynarodowym światem nauki i często publikuje nowe osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji (oraz powiązanej z nią dziedziną HPC ang. High-Performance Computing) do prestiżowych czasopism. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie www.byteLAKE.com/en/research.

Globalnie firma dostarcza rozwiązania w USA, Izraelu, EU, jest aktywna w Singapurze oraz prowadzi rozmowy m.in. w Kanadzie, Ameryce Południowej czy Arabii Saudyjskiej gdzie wdraża zarówno specjalistyczne usługi jak i własne produkty. Podane lokalizacje: stan na 07.2020.

W Polsce firma byteLAKE otrzymała prestiżowe wyróżnienia za innowacyjność w dziedzinie sztucznej inteligencji, m.in. NEW@Poland (link do artykułu).

Przykładowe rozwiązania od byteLAKE:

Produkty i Usługi byteLAKE (sztuczna inteligencja)

Więcej: www.byteLAKE.pl i www.byteLAKE.com

Zapraszamy do kontaktu: welcome@byteLAKE.com lub bezpośrednio: +48 508 091 885.

Link do cytowanego artykułu: https://www.sztucznainteligencja.org.pl/34-proc-polskich-firm-uzywa-si/?fbclid=IwAR0naIcQwuiZPNzjIJNtMW7SwX1_p6NcFrDvzypM8my0zeXyXVwTZxm0xKY

Co Founder @ byteLAKE | AI & HPC | AI-accelerated CFD, AI for Industry 4.0, Manufacturing, Paper Mills, Restaurants, Document Processing etc.