Szybkie fundusze dla MŚP na projekty dot. Sztucznej Inteligencji (SI)

Od lutego 2024 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) z Polski mogą w szybki sposób uzyskać dofinansowanie lub nawet pełne fundusze na projekty dotyczące wdrożeń wykorzystujących mechanizmy Sztucznej Inteligencji (SI).

Marcin Rojek
2 min readJan 30, 2024

Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw: byteLAKE w Projekcie WRO4digITal EDIH Wrocław

byteLAKE, w ramach projektu WRO4digITal EDIH Wrocław, z przyjemnością ogłasza wprowadzenie specjalnych pakietów, mających na celu ułatwienie Małym i Średnim Przedsiębiorstwom (MŚP) z całej Polski wdrożenie i wykorzystanie rozwiązań opartych na Sztucznej Inteligencji (SI).

WRO4digITal EDIH Wrocław: Europejski Hub Innowacji Cyfrowych

WRO4digITal to Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH) z Wrocławia, utworzony przez konsorcjum 22 instytucji oferujących kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. byteLAKE jest częścią tej inicjatywy, specjalizując się w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań SI, takich jak Monitorowanie Jakości, Analityka Danych z Czujników, Wykrywanie Usterek, Optymalizacja Symulacji CFD, a także wdrażanie SI dla Kas Samoobsługowych oraz Systemów Rozpoznawania Produktów. Dodatkowo, projektujemy także oprogramowanie na zamówienie, automatyzując zarówno procesy biurowe, jak i przemysłowe, na przykład analizę dokumentów oraz roboty programowe wspomagające pracę człowieka.

Korzyści dla MŚP

Dzięki współpracy z WRO4digITal, byteLAKE oferuje MŚP szereg bezpłatnych pakietów, w tym:

  • 8 szkoleń dotyczących dostępnych rozwiązań SI, pomagając zrozumieć potencjał, oferowane możliwości oraz proces wdrożenia.
  • 16 zaawansowanych szkoleń i 15 audytów, gdzie wspólnie z klientem opracowujemy strategię wdrożenia SI w konkretnych realiach ich firm.
  • 3 wdrożenia pilotażowe.

Dofinansowanie jest dostępne m. in. poprzez kontakt z byteLAKE, który pomoże z formalnościami i szybkim przystąpieniem do działania. Liczba pakietów jest ograniczona, a klienci są obsługiwani według kolejności zakwalifikowania się do projektu WRO4digITal, do wyczerpania dostępnych pakietów. Proces obejmuje wypełnienie formularza zgłoszeniowego, pozytywną kwalifikację jako MŚP i akceptację planu działania przez wszystkie strony. Plan działania obejmuje zakres szkolenia, audytu lub wdrożenia pilotażowego. Środki są przyznawane z pomocy de minimis (szybka ścieżka w ramach busżetu przygotowanego m. in. przez byteLAKE, który obejmuje powyższe pakiety), a koordynatorem projektu jest Wrocławski Park Technologiczny.

Kontakt:

  • Marcin Rojek, mrojek@byteLAKE.com, +48508091885
  • Mariusz Kolanko, mkolanko@byteLAKE.com, +48505322282

Więcej informacji

Wykorzystaj szansę, aby skorzystać z zaawansowanych rozwiązań SI, ułatwionych dzięki projektowi WRO4digITal EDIH Wrocław. Skontaktuj się z byteLAKE już dziś, aby poznać więcej szczegółów i zacząć korzystać z potencjału Sztucznej Inteligencji dla Twojej firmy.

--

--

Marcin Rojek

Co Founder@byteLAKE | Turning Data Into Information for Manufacturing, Automotive, Paper,Chemical,Energy sectors | AI-accelerated CFD | Self-Checkout for Retail